Contente Mens in wording

Contente Mens in wording; C+C gedachtegoed NL

De hoofdonderdelen van het programma de ‘Contente Mens’ dat door CpluzC geheel in eigen beheer is ontwikkeld. Het programma beoogt individuen als ook groepen van mensen in hun kracht te laten komen om van daaruit de interactie in het publieke domein aan te gaan. In harmonieuze ontmoetingen ontstaat vanzelf veiligheid en verbondenheid. Daarmee zijn de eerste drie etages van de driehoek van Maslow gerealiseerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s