De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

Voor mij is de theorie van Maslow, simpel weergegeven in de piramide, telkens het vertrekpunt voor het opbouwen van de programma’s van CpluzC. Over het algemeen zijn voeding en veiligheid in de Westerse wereld zeker gesteld. De incidenten verder niet in ogenschouw genomen. Is een mens voorzien in de primaire behoeftes van eten en een dak boven het hoofd, dan groeit de behoefte aan contact met andere mensen. Alleen is maar alleen, nietwaar!
Het derde niveau, socialisering, dat is zo bij tijd en wijlen toch wel lastig. Soms frustrerend zelfs. Ook wel eens leuk hoor, zo op een feestje, of aan de dis met vrienden, of ‘zo kun je er zelf nog wel meer benoemen’. Laten we zeggen dat het ambivalent is. Leuk wisselt met vervelend; de lach vecht met de traan. Maar ja, zonder een harmonieuze socialisering wordt het onmogelijk de twee hoogste niveaus van Maslow te bereiken.
Hebben we eenmaal contact met andere mensen, dan groeit de behoefte aan het erbij horen, waardering krijgen voor hetgeen je doet, je te ontplooien tot de rol die je graag in een groep wilt vervullen. Gewaardeerd worden en de mogelijkheid krijgen een rol te gaan spelen die jij ambieert, gaat lukken als je volledig gesocialiseerd bent met de groep; je als het ware identificeert met de groep.
Het welslagen in je ontwikkeling naar een gezonde persoonlijkheid hangt geheel af van de mate waarin je het ‘socialiseren’ beheerst. Maslow heeft dit op een bijzonder simpele, maar tevens krachtige wijze geïllustreerd met zijn piramide. In één oogopslag wordt het duidelijk dat de crux van het welslagen gelegen is in het socialiseren. Het is hierom dat ik Maslow telkens gebruik als vertrekpunt voor mijn denken en handelen.
Het door CpluzC ontwikkelde programma ‘de Contente Mens’ richt zich in het bijzonder op het handig en effectief kunnen socialiseren op basis van je eigen kracht. Het programma ‘de Coulante Mens’ richt zich op de twee hoogste niveaus: waardering krijgen en geven (!!) en ontplooien en helpen ontplooien.