Private spiritualiteit

Private spiritualiteit

De definitie van CpluzC van private spiritualiteit.
Het geheel aan gedachten, opvattingen, waarden, verlangens, emoties en gevoelens dat zich binnen het corpus van een individu tot elkaar verhoudt en op elkaar inspeelt waardoor in de tijd veranderingen optreden. Het geeft intrinsieke sturing aan het individu. De buitenwereld, het publieke domein, wordt dit slechts gewaar voor zover en indien het individu authenticiteit wil en kan tonen.