Transcendente spiritualiteit

Transcendente spiritualiteit

De definitie van CpluzC van transcendente spiritualiteit:
Het geheel aan energetische verbindingen tussen mensen en holistische systemen, die elkaar op natuurlijke wijze onzichtbaar, desalniettemin merkbaar beïnvloeden, waarbij de tijd zowel heden als verleden en toekomst omvat en de werkende afstand tot het onmetelijke reikt.

Advertisements