Transcendente spiritualiteit

Transcendente spiritualiteit

De definitie van CpluzC van transcendente spiritualiteit:
Het geheel aan energetische verbindingen tussen mensen en holistische systemen, die elkaar op natuurlijke wijze onzichtbaar, desalniettemin merkbaar beïnvloeden, waarbij de tijd zowel heden als verleden en toekomst omvat en de werkende afstand tot het onmetelijke reikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s