Aanzet tot wetenschap

Aanzet tot wetenschap

De beide programma’s van CpluzC, te weten ‘de Contente Mens’ en ‘de Coulante Mens’, zijn voorzien van een aanzet tot een wetenschappelijke onderbouwing. De basis wordt daarin gevormd door de filosofieën/theorieën van Martin Buber (Ich und Du), Erich Fromm (Haben oder Sein), Dorothee Sölle (God heeft mensen nodig), Fernando Savater (Het Goede Leven) en Wim van Dinten (Met gevoel voor realiteit). De grondwoorden uit de thesis (samenwerking, autonoom, geëngageerd, deskundig, team en succes) worden vanuit hun visies en opvattingen van betekenis voorzien. Context en toepassing zijn bewerkt door CpluzC in samenwerking met Nauta Navis. Een uitgewerkte versie zal binnenkort in de vorm van een boekje worden uitgegeven.