Er zijn grenzen

Er zijn grenzen

Mijn huis en het terrein eromheen heb ik vandaag op alle gewesten voorzien van het bord op de foto. Mijn land heet voortaan Petersland. Ik ben onafhankelijk, want ik spreek mijn eigen taal. Mijn land leeft van de export, dus ik betaal belasting aan mijn klanten in het buitenland. Mijn buurland is Nederland, dat is dus het buitenland. Daar geven ze heel veel geld uit. Meer dan ze ontvangen. Het is steeds moeilijker geworden te zien waar ze het geld aan besteden; laat staan dat ze het nog kunnen controleren. Wat ik uit de media verneem, is daar in Nederland wel veel tumult over. Die Nederlanders weten het ook niet meer! Komen ze daar geld tekort, dan verhogen ze de belastingen, bijv. de BTW wordt gewoon weer met 2% verhoogd naar 21%. Dus als je daar een 2e hands autootje koopt van 1.500 euries, wat je maar net kunt betalen, dan zit daar inmiddels gewoon 260 euries voor de regering bij. Dat is mooi klote! Had je toch weer twee weekjes van kunnen leven. Ja toch!
In mijn Petersland moet ik er gewoon voor zorgen dat wat ik uitgeef om te leven er ook weer binnen komt met werken. Mijn bank gaat mij dat echt niet lenen. En ik kan ook niet zomaar 2% extra op mijn facturen aan mijn klanten zetten. Dat zouden mijn klanten in Nederland echt niet zomaar accepteren. Dan willen ze op z’n minst weten waar dat voor nodig is! En dan nog doen ze moeilijk om het te accepteren.
Petersland is een vrijhandelszone. Overigens niet meer voor de autoriteiten uit mijn buurland Nederland. Als die weer extra belasting bij mij willen komen innen, dan ga ik invoerrechten heffen op al het papierwerk dat ze daarvoor door de brievenbus van mijn huis duwen.
Voor de vrijhandelsstaat Petersland zijn er grenzen!