‘Er sluipt gif de politieorganisatie binnen’

Politie interne racisme

NRC Weekend (11 & 12 april) citeert uit een interne blog van Korpschef Gerard Bouman: ‘moslimagenten door collega’s uitgesloten en gekleineerd’. Bouman hekelt de politiecultuur waarin iedereen die ‘afwijkt van het gemiddelde’ het moeilijk wordt gemaakt. Er bereiken hem verontrustende signalen, die hij in jargon classificeert: ‘er sluipt gif de organisatie binnen’. Anno 2015.
De politiekorpsen van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben in de jaren 80 speciale wervingsprocedures voor allochtonen in gang gezet gericht op Surinamers, Antillianen en Molukkers. Vanaf 1989 volgt aandacht voor Turken en Marokkanen middels het landelijk project Positieve Actie Plan Politie en Allochtonen. Toch is eind jaren 90 racisme een belangrijke reden voor veel leden van etnische minderheidsgroepen om de politie weer de rug toe te keren.
Het tv-programma ZEMBLA van 30 mei 2000 besteedde aandacht aan de ‘kleur van de politie’: in 2000 stromen meer allochtonen uit dan er binnen komen. Gebaseerd op het rapport Exit van Roline Hart-Kemper en Jeanine Nas van 1998 in opdracht van regiokorps Amsterdam-Amstelland. Belangrijkste vertrekreden: de cultuur van de organisatie! Het in 1997 door de Raad van Hoofdcommissarissen vastgestelde integriteitsstatuut, waarin opgenomen ‘een politieambtenaar maakt geen racistische of seksistische toespelingen naar burgers of collega’s’ ten spijt.
…anno verre verleden…
Bouman zegt in zijn blog ‘ik streef geen afspiegeling van de maatschappij na’, omdat daar ‘types rondlopen’ die hij absoluut niet binnen het korps vertegenwoordigd wil hebben.
……..
Wellicht heeft de politie in haar aannamebeleid zekere ongewenste ‘types’ over het hoofd gezien…
……..
Wat ik mis in de blog van Bouman is een oplossing. Zijn slotpleidooi is voor mij een te open, holle oproep. Van een korpschef verwacht ik meer.
……..
Laatst reed ik in druk verkeer hartje Rotterdam. De wegstrook naar links, mijn doel, lag geheel open. Het verkeer rechtdoor fileerde muurvast. Geef mij ‘verdomme’ ruimte! Een gaatje doemt op en ik accelereer, tip net de spiegel van een te links houdende rechtdoor rijder met de spiegel van mij. Boeiend. Ik observeer een volger in de spiegel. Ook linksaf loopt het vast. Een corpulent gekleurd manspersoon stapt uit en posteert in dreigende houding naast mijn deur. Ik open het raam. Op verongelijkte intimiderende toon: ‘of ik ‘niet’ gemerkt had dat ik ‘zijn’ spiegel had geraakt! Ik reageer apathisch: ‘was dat zo?’ Op mijn vraag of hij schade had kwam de reactie: ‘als ik met mijn vuist jouw neus net raak heb jij dan schade?’ Hij raakte mijn apathie niet. Samen druipen we af.
……..
Ga aan de gang Bouman! Doe wat.