Contente Mens in wording

Contente Mens in wording; C+C gedachtegoed NL

De hoofdonderdelen van het programma de ‘Contente Mens’ dat door CpluzC geheel in eigen beheer is ontwikkeld. Het programma beoogt individuen als ook groepen van mensen in hun kracht te laten komen om van daaruit de interactie in het publieke domein aan te gaan. In harmonieuze ontmoetingen ontstaat vanzelf veiligheid en verbondenheid. Daarmee zijn de eerste drie etages van de driehoek van Maslow gerealiseerd.