Coulante Mens in wording

Coulante Mens in wording; C+C gedachtegoed NL

De hoofdonderdelen van het programma de ‘Coulante Mens’ dat door CpluzC geheel in eigen beheer is ontwikkeld. Het programma beoogt individuen als ook groepen van mensen in hun zelfwaardering te laten komen om van daaruit de interactie in het publieke domein aan te gaan. In die ontmoetingen ontstaat op grond van een wederkerige systemische ordening een harmonieuze evenwichtigheid. Daarmee zijn de twee hoogste etages 4 en 5 van de driehoek van Maslow gerealiseerd.