the mores

at the end
has final say

however resilient you may be
wherever you retreat
the swamp, the tundra,…

…the complacency, the stubbornness

the mores
reigns supreme

Leef je eigen preek!

Leef je eigen preek!

Het leven zit vol met preken. Al in je prille jeugd word je door je opvoeders gepredikt met de mores van hun gemeenschap. School, vrienden, werk, politiek en maatschappij, en zo meer, prediken ook hun steentjes bij. Wat betekent dat voor je eigen ontwikkeling? Welke invloed wordt er op je uitgeoefend?
Rede en geweten vormen onze kostbaarste vermogens. Ik zie het als een verplichting aan mijzelf die te ontwikkelen en te gebruiken. Bovendien huist in ons hart het verlangen om actief gebruik te maken van de productieve mogelijkheden die in onze oorsprong geborgen liggen. Om te worden wie we ten diepste willen zijn.
Sommigen ontbreekt het aan energie, ze zijn als het ware lamgeslagen. Een gebrek aan vitaliteit kan z’n oorzaak vinden in de dwingende druk van de gepredikte mores uit de omgevingen waarin we zijn opgegroeid tot adolescente jongeling. Het bepalende kruispunt waar we onze jeugd verlaten en de richting kiezen voor een toekomst in zelfstandigheid. Vermits die mores niet te dwingend was! Gebrek aan vitaliteit kan ertoe leiden dat je je leven lang door die invloeden wordt gedomineerd. Iemand die onproductief en destructief geworden is en leeft in de apathie van de routine, zal in toenemende mate verlamd raken en als het ware gevangen blijven in de negatieve kringloop van het kwaad om er tenslotte mogelijk aan te bezwijken.
We zijn helemaal niet het hulpeloze slachtoffer van de omstandigheden. We zijn in staat de machten binnen en buiten ons te veranderen en te beïnvloeden. De omstandigheden die ons parten spelen althans enigermate in de hand te houden. Ik zag en zie het als mijn taak de belemmeringen uit mijn omgeving te verwijderen die mij verhinderen mijn innerlijke geneigdheid te volgen. Iemand die besef heeft van zijn eigen scheppende, positieve mogelijkheden en deze creatief in vrijheid gebruikt, zal steeds aan deugd en vertrouwen winnen en voortgang boeken op de goede weg: op weg naar Het Goede Leven.