Transcendente spiritualiteit

Transcendente spiritualiteit

De definitie van CpluzC van transcendente spiritualiteit:
Het geheel aan energetische verbindingen tussen mensen en holistische systemen, die elkaar op natuurlijke wijze onzichtbaar, desalniettemin merkbaar beïnvloeden, waarbij de tijd zowel heden als verleden en toekomst omvat en de werkende afstand tot het onmetelijke reikt.

Publieke spiritualiteit

Publieke spiritualiteit

De definitie van CpluzC van publieke spiritualiteit:
Het geheel aan interacties, wederzijdse beïnvloedingen, tussen individuen met hun eigen unieke private spiritualiteit, die invloed uitoefenen op het individu dat tot uiting komt in persoonlijkheid, gedragingen en uitingen. En mogelijk authenticiteitsvervormingen.

Private spiritualiteit

Private spiritualiteit

De definitie van CpluzC van private spiritualiteit.
Het geheel aan gedachten, opvattingen, waarden, verlangens, emoties en gevoelens dat zich binnen het corpus van een individu tot elkaar verhoudt en op elkaar inspeelt waardoor in de tijd veranderingen optreden. Het geeft intrinsieke sturing aan het individu. De buitenwereld, het publieke domein, wordt dit slechts gewaar voor zover en indien het individu authenticiteit wil en kan tonen.

De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

Voor mij is de theorie van Maslow, simpel weergegeven in de piramide, telkens het vertrekpunt voor het opbouwen van de programma’s van CpluzC. Over het algemeen zijn voeding en veiligheid in de Westerse wereld zeker gesteld. De incidenten verder niet in ogenschouw genomen. Is een mens voorzien in de primaire behoeftes van eten en een dak boven het hoofd, dan groeit de behoefte aan contact met andere mensen. Alleen is maar alleen, nietwaar!
Het derde niveau, socialisering, dat is zo bij tijd en wijlen toch wel lastig. Soms frustrerend zelfs. Ook wel eens leuk hoor, zo op een feestje, of aan de dis met vrienden, of ‘zo kun je er zelf nog wel meer benoemen’. Laten we zeggen dat het ambivalent is. Leuk wisselt met vervelend; de lach vecht met de traan. Maar ja, zonder een harmonieuze socialisering wordt het onmogelijk de twee hoogste niveaus van Maslow te bereiken.
Hebben we eenmaal contact met andere mensen, dan groeit de behoefte aan het erbij horen, waardering krijgen voor hetgeen je doet, je te ontplooien tot de rol die je graag in een groep wilt vervullen. Gewaardeerd worden en de mogelijkheid krijgen een rol te gaan spelen die jij ambieert, gaat lukken als je volledig gesocialiseerd bent met de groep; je als het ware identificeert met de groep.
Het welslagen in je ontwikkeling naar een gezonde persoonlijkheid hangt geheel af van de mate waarin je het ‘socialiseren’ beheerst. Maslow heeft dit op een bijzonder simpele, maar tevens krachtige wijze geïllustreerd met zijn piramide. In één oogopslag wordt het duidelijk dat de crux van het welslagen gelegen is in het socialiseren. Het is hierom dat ik Maslow telkens gebruik als vertrekpunt voor mijn denken en handelen.
Het door CpluzC ontwikkelde programma ‘de Contente Mens’ richt zich in het bijzonder op het handig en effectief kunnen socialiseren op basis van je eigen kracht. Het programma ‘de Coulante Mens’ richt zich op de twee hoogste niveaus: waardering krijgen en geven (!!) en ontplooien en helpen ontplooien.

Coulante Mens in wording

Coulante Mens in wording; C+C gedachtegoed NL

De hoofdonderdelen van het programma de ‘Coulante Mens’ dat door CpluzC geheel in eigen beheer is ontwikkeld. Het programma beoogt individuen als ook groepen van mensen in hun zelfwaardering te laten komen om van daaruit de interactie in het publieke domein aan te gaan. In die ontmoetingen ontstaat op grond van een wederkerige systemische ordening een harmonieuze evenwichtigheid. Daarmee zijn de twee hoogste etages 4 en 5 van de driehoek van Maslow gerealiseerd.

Contente Mens in wording

Contente Mens in wording; C+C gedachtegoed NL

De hoofdonderdelen van het programma de ‘Contente Mens’ dat door CpluzC geheel in eigen beheer is ontwikkeld. Het programma beoogt individuen als ook groepen van mensen in hun kracht te laten komen om van daaruit de interactie in het publieke domein aan te gaan. In harmonieuze ontmoetingen ontstaat vanzelf veiligheid en verbondenheid. Daarmee zijn de eerste drie etages van de driehoek van Maslow gerealiseerd.

CpluzC blog

CpluzC gaat bloggen! Los van de website www.cogcon.nl wil CpluzC met blogs de lezer laten kennis maken met nieuws, standpunten, opvattingen, de programma’s van CpluzC en nog veel meer. Vandaag, 8 april 2013, is de CpluzC blog life gegaan.

Welkom aan de lezer! Lectori salutem.